Znaki na opakowaniach - jakie mają znaczenie?

Główny podział symboli na opakowaniach

Oznaczenia mogą nieść za sobą różne cele. Główną grupą są znaki informacyjne, dzięki którym można dowiedzieć się, co może znaleźć się w produkcie oraz m.in. jak należy obchodzić się z danym towarem. Mogą przekazywać konsumentom informacje dotyczące sposobów przechowywania, aspektów bezpieczeństwa czy jakości sprzedawanego towaru. Można zatem wskazać, iż znaki informacyjne są największą kategorią symboli, do której należy szereg pomniejszych grup oznaczeń.

Druga kategoria - znaki zasadnicze, są oznaczeniami technicznymi - przydatnymi przede wszystkim w łańcuchach logistycznych. Ułatwiają zarządzanie pakunkami, np. w celach segregacji śmieci czy ich transportowania. Zasadnicze oznaczenia są najczęściej nanoszone na kartonach lub paletach zbiorczych - mogą być to różnego rodzaju piktogramy na opakowaniach, napisy i inne dane, które są przydatne dla pracowników magazynowych, kurierów i dostawców. Wśród nich wyróżnia się także piktogramy transportowe, o których piszemy więcej w kolejnych fragmentach artykułu.

Znaki manipulacyjne i znaki recyklingowe - łatwiejsza segregacja śmieci

Znaki manipulacyjne i znaki recyklingowe mogą być przydatnymi oznaczeniami, które ułatwiają proces zarządzania odpadami. Dlaczego ich obecność jest aż tak ważna? Pomagają konsumentom zrozumieć, jakie odpady mogą być poddane recyklingowi oraz jak należy je właściwie segregować. Dzięki umieszczanym symbolom konsument może dokonywać bardziej świadomych wyborów zakupowych, co z kolei przekłada się na racjonalne i zrównoważone gospodarowanie odpadami. Przykładowe ikony są istotne także w kontekście środowiskowym. Mogą informować o tym, czy dany produkt jest biodegradowalny, nadaje się do kompostowania, wymaga specjalnego postępowania. Wśród przykładowych piktogramów o znaczeniu ekologicznym i recyklingowym wyróżnia się m. in.:

 • zielony znak z białym napisem OK compost informuje, że produkt można wyrzucić na kompost;


 • zielony znak z białym napisem OK biodegradable - informuje że produkt jest biodegradowalny;

 • biało-czarny lub zielony znak trzech strzałek - recyklingowa wstega Mobiusa - symbolizuje możliwość powrotu opakowania do obiegu - to znak recyklingu;

 • Znak czarnego kwiatka z oznaczeniem KOMPOSTOWALNY - oznacza że opakowanie można wyrzucić do bioodpadów.

Dzięki umieszczonym informacjom łatwiejsze staje się zarządzanie odpadami, co ma szczególnie duże znaczenie we współczesnych czasach, w których powszechnie wykorzystywane są kosze do segregacji. Jeśli nie byłoby informacji o rodzajach tworzywa, składnikach opakowaniach czy też danych o możliwościach ponownego wykorzystania danego pudełka, to w wielu przypadkach trafiałyby one do odpadów zmieszanych. Z oczywistych względów jest to mniej korzystne (także pod kątem dodatkowej pracy ludzkiej na sortowniach i wysypiskach śmieci) finansowo i ekologicznie, dlatego oznaczenia na opakowaniach spełniają w tym kontekście niezwykle istotną rolę edukującą.

Co oznaczają symbole na opakowaniach w transporcie?

Oddzielną kategorią symboli są tzw. piktogramy transportowe, które zaliczają się do znaków zasadniczych, mających duże znaczenie w procesach magazynowych i logistycznych. Są to proste i czytelne symbole, które jednoznacznie wskazują na sposób obchodzenia się z danym pudełkiem, paletą czy innym ładunkiem. Przykładowo, mogą dotyczyć sposobu przewożenia towaru:

 • znak góry ładunku;

 • należy chronić przed wilgocią;

 • uwaga, szkło w środku;

 • należy chronić przed upadkiem;

 • wymagane składowanie w max dwóch warstwach;

 • nie chwytać w tym miejscu;

 • tu złapać;

 • w tym miejscu należy otwierać karton.

Osiem wyróżnionych wyżej typów piktogramów transportowych stanowi jedynie pewną część pełnej puli. Warto pamiętać o tym, iż specjalnych znaków wykorzystywanych do znakowania towarów jest znacznie więcej. Przedstawione powyżej przykłady mogą jednak nieco rozjaśnić sytuację i pomóc zrozumieć, dlaczego tak chętnie są one stosowane na opakowaniach zbiorczych.

Ekologiczne symbole na opakowaniach i ich znaczenie

Wprowadzenie znaków manipulacyjnych i recyklingowych to ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego gospodarowania odpadami. Ich skuteczne wykorzystanie może prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Z uwagi na to, iż aspekty ekologiczne coraz śmielej przedostają się do naszego życia, zdecydowanie warto posiąść wiedzę dotyczącą eko-symboli na opakowaniach.

Przykładem takich symboli może być znak E na opakowaniach. To oznaczenie wskazuje, że gramatura produktu jest zweryfikowana (zgodna) z rzeczywistością - produkt jest zgodny z normami europejskimi, tj. zgadza się jego masa lub objętość.

Inne rodzaje znaków ekologicznych

Wspomnieliśmy wyżej o znakach, które wiążą się bezpośrednio z procesami recyklingowymi. Warto jednak zaznaczyć, iż niektóre produkty posiadają także dodatkowe oznaczenia. Przykładowo:

 • znak FSC oznacza, że produkt pochodzi ze zrównoważonych upraw drzew;

 • UE Ecolabel, stosuje się w przypadku spełnienia norm produkcji, zużycia energii i innych mediów;

 • Energy Star to z kolei niebieskie logo umieszczane na produktach amerykańskich, które spełniają normy towarów energooszczędnych i redukujących emisję gazów cieplarnianych.

Te symbole są niezwykle ważne dla konsumentów, ponieważ pomagają im podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe i wybierać produkty, które są bardziej zgodne z ich wartościami ekologicznymi. Warto jednak wiedzieć, iż sama obecność znaku towarowego jest jedynie suchą informacją - to od stopnia edukacji konsumenta będzie zależało, czy odpowiednio wykorzysta on uzyskane dane.

Podsumowanie

Znaki i symbole na opakowaniach pełnią kluczową rolę w informowaniu konsumentów o składzie, bezpieczeństwie oraz sposobach postępowania z produktami. Od znaków informacyjnych po ekologiczne oznaczenia, mają one za zadanie ułatwić świadome wybory zakupowe oraz promować zrównoważone gospodarowanie odpadami, stanowiąc istotny element edukacji konsumentów.

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium